روابط عمومی

مفهوم روابط عمومی

"روابط عمومی یک فرایند ارتباط استراتژیک است که روابط سودمند متقابلی بین سازمان و عموم مردم برقرار میسازد."

هر سازمان برای بقا و موفقیت خود، فارغ از آنکه چقدر بزرگ یا کوچک است، به شهرت و خوشنامی خود وابسته است.

          مشتریان، تامین کنندگان، کارکنان، سرمایه گذاران، روزنامه نگاران و ناظران می توانند تاثیر قدرتمندی داشته باشند. آنان در خصوص سازمانی که با آن در ارتباط اند - چه خوب یا بد، چه درست یا غلط ، برداشت و عقیده ایی دارند. این برداشت ها روی تصمیم گیری آنان که آیا می خواهند با این سازمان کار کرده یا خرید نمایند و بالاخره آنرا حمایت کنند، تاثیر می گزارد.

اهمیت روابط عمومی

در بازار رقابتی امروز، شهرت می تواند بزرگترین دارایی یک شرکت محسوب شود- در حقیقت شهرت آن چیزی ست که باعث می شود شما از جمع جدا ایستاده و به شما مزیت رقابتی ببخشد. روابط عمومی موثر میتواند به مدیریت شهرت از طریق برقراری ارتباط خوب و ایجاد روابط تعاملی با ذینفعان سازمان کمک کند.

آنچه که انجام داده، می گویید و آنچه  که دیگران در مورد شما می گویند, شهرت می باشد.

روابط عمومی با هدف تلطیف اذهان و تاثیر گذاری بر افکار عمومی که موافقت و حمایت مخاطبین را در پی دارد شهرت  و رتبه سازمان را بهبود می بخشد. به عبارتی روابط عمومی تلاشی برنامه ریزی شده و مستمر برای برقراری و حفظ حسن نیت و درک متقابل بین سازمان و افراد مرتبط با آن است.

مشاور روابط عمومی وظیفه دارد با رصد فضای رسانه ای و افکار عمومی با نگاهی   آینده پژوه ، در سطح جامعه اطلاعات را جمع آوری کرده و سپس داده ها را پالایش نموده  و در اختیار مدیران قرار دهد.

چگونگی انتقال مفاهیم در زمینه اطلاع رسانی به جامعه و مخاطبان از وظایف اصلی روابط عمومی ها می باشد. اکنون عصر روابط عمومی و دوران تبلیغات سنتی و یک طرفه سپری شده است, سازمانهای مشتری محور بر روابط عمومی و بوجود آوردن ارتباط دوسویه با مخاطبین بواسطه ی رسانه ها و شبکه های تعاملی نوین متکی می باشد.

 رویکرد یک روابط عمومی حرفه ایی و دانش بنیان بر مبنای اصول زیر استوار است.

1- اعتماد سازی

2- برجسته سازی و جریان سازی

3- فرهنگ سازی

4- اطلاع سازی

5- مدیریت افکار عمومی

6- اثر پذیری و اثر گذاری      

 

شرکت پارس نمودار با سابقه بیش از 27 سال حضور در عرصه تبلیغات و اطلاع رسانی ، مدیر سایت انجمن روابط عمومی ایران بوده وآمادگی ارایه راهکار و مشاوره روابط عمومی به طور تخصصی به شرکت ها و سازمانها را دارد.