مشاوره کسب و کار چیست؟

مشاوره کسب و کار چیست؟

مشاور روابط عمومی 

   مشاور کسب و کار به منظور کمک به بهبود عملکرد و بهره وری هر سازمان به ارائه مشاوره مدیریت میپردازد. این متخصصان به تحلیل کسب و کار پرداخته و راه حل هایی برای بهبود و بازسازی ساختار ارائه می دهند.

   زمانی که صاحبان حرفه, کسب و کار در خصوص مسیر انتخابی خود و یا پیش بینی بازار  و امکان سنجی های رقابتی نیاز به مشاوره های تخصصی و یا جایگاه سازی دارند به یک تحلیلگر برای تعیین خط مشی و استراتژی خود به خدمات مشاور کسب و کار نیاز دارند.

 

یک مشاور کسب و کار چه وظایفی برعهده دارد؟

شناخت تخصصی بازار در حوزه های خاص

شناسایی مشکلات و آسیب شناسی

همکاری و ایجاد انگیزش کار گروهی در سازمان

ارائه واقعیت های عینی

آموزش و تربیت کارکنان

احیای هویت و برند سازمان

ایده پردازی و خلق مفاهیم

خلق کسب و کار جدید

ما در شرکت پارس نمودار طی سالیان متمادی به بسیاری از شرکت ها و سازمان های طراز اول خدمات مشاوره تخصصی ارائه داده ایم.